Onderzoek

Diaspel 2.0

Diaspel 2.0, dé toets om taalbeschouwing in Vlaanderen en Brussel mee in kaart te brengen!

Diaspel 2.0 is een serie digitale volgtoetsen voor de eerste 4 leerjaren van het secundair onderwijs voor Vlaanderen en Brussel, waarmee de vaardigheid op het gebied van taalbeschouwing opgevolgd zal kunnen worden. Dit zal voor a- en b-stroom zijn voor de eerste graad en de drie finaliteiten, arbeidsmarkt-, dubbele en doorstroomfinaliteit, voor de tweede graad.

Het resultaat met foutenanalyse zal worden weergegeven in twee vaardigheidsscores: een voor spelling en een voor begrippen. Deze worden dan weer onderverdeeld in domeinen en subdomeinen om zo snel en overzichtelijk een nog fijnmaziger inzicht te krijgen in het niveau van jouw leerlingen: waar zijn jouw leerlingen al sterk in en waar liggen hun groeikansen?

groeiwijzer 2021 SO.png

Waarom Diaspel 2.0?

Wij werken steeds aan optimalisatie en innovatie van ons Dia-LVS en de Diatoetsen! Nu is ook Diaspel aan de beurt.

De huidige Diaspeltoets voor het secundair onderwijs biedt een traject van jaar 1 tot en met 3. Om leerlingen nog beter te kunnen opvolgen en te zien groeien, breiden we dit uit met Diaspel 2.0 tot leerjaar 4. Hiermee kun je dus je leerlingen net zoals bij Diatekst 2.0, tot en met begin derde graad monitoren.

Om onze taalbeschouwingstoets nog beter te laten aansluiten op de meest actuele Vlaamse eindtermen en doelen, zal er in deze toets naast spelvaardigheid (interpunctie, woord- en werkwoordspelling) extra worden ingezet op het onderdeel begrippen (zinnen, werkwoorden en woorden). Hierdoor zal de toets uit 2 delen bestaan, maar het blijft haalbaar dit binnen 1 lesuur af te nemen.

Op vraag van jullie, onze scholen, zullen we ook de resultatenmodule uitbreiden. Door deze tweedelige Diaspeltoets zullen er niet 1 maar 2 vaardigheidsscores beschikbaar komen. Deze 2 vaardigheidsscores zullen op hun beurt worden opgesplitst in domeinen en subdomeinen.

Bij de nieuwe versie van Diaspel zal er een foutenanalyse worden gegeven op het niveau van die subdomeinen. Zo kunnen jullie je leerlingen nog fijnmaziger opvolgen.

Onderzoek

Bij de ontwikkeling van het toetsmateriaal voor Diaspel 2.0 is een systematische werkwijze gevolgd met ontwikkelpanels bestaande uit getrainde auteurs en experten met onderwijservaring en/of met een taalkundige achtergrond.

Dit panel heeft op basis van uitgebreid onderzoek een nieuwe toetsmatrijs ontwikkeld die volledig aansluit op de meest actuele eindtermen en leerdoelen. Vervolgens is een team van taalexperten content gaan ontwikkelen, aansluitend op deze toetsmatrijs.

Voor de volgende fase van ons onderzoek hebben we op basis van deze content uitgekiende onderzoekstoetsen samengesteld. Deze onderzoekstoetsen, per leerjaar en toetsniveau, gaan we nu voorleggen aan ons doelpubliek, jullie leerlingen. Schrijf je dus zeker in voor dit onderzoek!

Met de gegevens van deze onderzoektoetsen gaan onze toetsontwikkelaars, onderwijskundigen en psychometrici in een uitgebreid kalibratie- en normeringsonderzoek verder aan de slag. Hieruit volgt dan de definitieve Diatoets, Diaspel 2.0 en de resultatenmodule met de gekende, vertrouwde groeiwijzer (kleurenbalk) en gloednieuwe foutenanalyse.

Waarom deelnemen aan de onderzoekstoets Diaspel 2.0

Om steeds in cocreatie te gaan met jullie willen we jullie graag een gratis onderzoektoets aanbieden in het voorjaar 2023 (januari t.e.m. eerste helft maart).

Je kan deze onderzoektoets ook gebruiken als extra middenmeting! Er volgt namelijk voor elke leerling een algemeen resultaat uitgedrukt in een percentage. Daarnaast komt er ook een percentage op domeinniveau zodat je je leerlingen, waar nodig, maximaal kan sturen. Door deel te nemen aan dit onderzoek  krijg je dus inzage in

  • de groei van jouw leerlingen  op vlak van taalbeschouwing,
  • sterke punten en groeikansen om jouw leerlingen gericht te laten oefenen in de daaropvolgende weken/maanden

Volg je leerlingen in schooljaar 2023 – 2024 met gratis licenties

Om je te bedanken voor deze extra inspanning en omdat we het monitoren van de groei zeer belangrijk vinden, krijgt elke deelnemende school volgend schooljaar 25 gratis licenties van Diaspel 2.0.

Dat is nog niet alles! Als kers op de taart loten we uit alle onderzoeksscholen 1 winnaar. Deze school krijgt volgend schooljaar voor alle leerlingen van leerjaar 1 t.e.m. 4 gratis licenties voor Diaspel 2.0.

 

Aarzel niet en vul hieronder jouw gegevens en die van jouw school in om deel te nemen met jouw leerlingen aan dit onderzoek! Vooraanmelden kan tot 23 december 2022. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt. Wacht dus niet te lang.

Inschrijven onderzoekstoets Diaspel 2.0

Als je onderstaand formulier invult, dan is jouw school één van de deelnemende scholen voor de onderzoekstoets van Diaspel 2.0 .

*Door het invullen van dit formulier
  •  verbind je je tot een wederzijds engagement: de opgegeven aantallen leerlingen nemen deel aan de onderzoekstoets en DiaBe BV biedt hiervoor gratis het platform en toetslicenties ter beschikking. In ruil voor de geleverde inspanningen worden er voor het volgende schooljaar gratis licenties toegekend (zie specifieke voorwaarden). Indien het engagement wordt verbroken, behoudt DiaBe BV zich het recht af te zien van het toekennen van gratis licenties voor het volgende schooljaar.
  • ga je akkoord dat we je op de hoogte houden over de ontwikkelingen van dit product en geef je ons toelating om je hierover te contacteren. We geven geen gegevens door aan derden en gebruiken de gegevens alleen in dit kader.
Graag willen wij je er op attenderen dat je wettelijk verplicht bent om de verwerkersovereenkomst van DiaBe BV te ondertekenen. Deze verwerkersovereenkomst vind je in Dia-groeiwijzer en kun je downloaden en uploaden zodra je de accountgegevens van ons hebt ontvangen.