Secundair
onderwijs

Toetsresultaten

Het digitale leerlingvolgsysteem (LVS) van Diatoetsen maakt resultaten direct inzichtelijk, zonder nakijkwerk. De resultaten kunt u bekijken op leerling-, klas- en schoolniveau. Zo kunt u meteen na het toetsen gericht met uw leerlingen aan de slag.

Ouderpagina 3.PNG
Referentieniveaus

De resultaten van de toetsen kunt u bekijken in de Dia-groeiwijzer. Staafdiagrammen tonen hoe uw leerlingpopulatie presteert ten opzichte van andere scholen in België. De referentieniveaus taal en rekenen, en het Europees Referentiekader voor Engels, zijn onderverdeeld in overzichtelijke kleurcodes. Zo wordt in één oogopslag duidelijk hoever uw leerlingen zijn op weg naar 2F en 3F. In de klassenoverzichten krijgt u door deze kleurcodes snel zicht op de verschillen tussen leerlingen.

Groeiwijzer2020 transparant.png

 

Streefscores

In trendgrafieken kunt u zien hoe uw leerlingen zich in de loop van de jaren ontwikkelen. Naast referentieniveaus, geven de ontwikkelingsscores bij al onze toetsen aan hoever leerlingen zijn in hun ontwikkeling. Na de volgmeting kunt u zien hoeveel uw leerlingen gegroeid zijn.

Deelscores

Met behulp van de deelscores kunt u signaleren op welke onderdelen uw leerlingen zwak of juist sterk zijn. De diagnose van lezerstypen bij Diatekst Nederlands en Engels, biedt gerichte handvatten voor remediëring van zwakke lezers. Met behulp van de percentielscores A t/m E krijgt u zicht op het niveau van uw leerlingen in vergelijking met andere leerlingen in België van hetzelfde onderwijsniveau en hetzelfde leerjaar.

Toetsresultaten analyseren in de Dia-groeiwijzer

Hoe ziet onze Dia-groeiwijzer eruit? En wat betekenen de toetsresultaten van leerlingen? In dit filmpje wordt uitgelegd hoe u leerlingen met elkaar kunt vergelijken op school-, klas- en leerlingniveau. Hoe presteert uw school ten opzichte van het landelijke beeld, wat betekenen de streefscores, en welk beeld laten uw klassen en individuele leerlingen zien?

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?