De kracht van een kernmethode

« Vorige pagina

Hoe creëer je ruimte in je lessen Nederlands? Ruimte voor het inspelen op individuele leernoden of actuele onderwerpen en wereldkennis, ruimte voor eigen accenten, ruimte voor creativiteit... 

Nancy Van De Voorde, leraar Nederlands in de eerste graad (Antwerpen), gooide aan het begin van dit schooljaar het roer volledig om en maakte een sprong in het duister door te kiezen voor een heel nieuwe manier van werken met de kernmethode Taalboost Nederlands. Ze blikt terug op de voorbije maanden en licht het werken met deze methode voor de eerste graad toe. 

 

Waarom maakte je de keuze voor het werken met een kernmethode (per graad)? 

Ik had nood aan iets nieuws, iets fris, iets wat inspeelt op de interesses van de leerlingen, iets wat niet te dik is en logisch in elkaar zit. Alle andere methodes zijn log en onoverzichtelijk. Een kernmethode heeft dat niet, want zoals het woord al zegt, werk je met de KERN. 

Welke bijkomende voordelen voor jouw lespraktijk ervaar je nog? 

Ik kan voor de rest lekker mijn eigen ding doen en toevoegen waar de leerlingen behoefte aan hebben. Er zit geen literatuur in de methode, maar dat is net leuk. Zo kan ik fragmenten uit de meest recente jeugdboeken gebruiken en mijn leerlingen nieuwsgierig maken en hopelijk tot lezen aanzetten.

 

"Leerlingen vinden het werken met de methode leuk, maar ook ik als leerkracht kan lekker mijn eigen ding doen en inspelen op individuele behoeften."

 

Hoe ervaren leerlingen de lessen Nederlands sinds het gebruik van de kernmethode? Welke verschillen merk je op? 

Ze vinden het erg leuk. Het leerwerkboek is ook gestructureerd en duidelijk. De teksten en filmpjes spreken hen aan. De extra's plak ik steeds na de module en zet dan ook onderaan de paginanummers. Zo weten ze precies waar dat materiaal moet en kunnen ze het ook steeds terugvinden. 

Welke tips voor een goede lespraktijk wil je nog meegeven? 

Denk niet te vlug dat het maar 4 modules per jaar zijn en dat je daar nooit een jaar mee kan vullen, want dat is echt niet zo. Om te beginnen heb je uitbreiding voor literatuur nodig, maar ook zal je, bij moeilijkheden, extra's aanbieden om dat puntje verder uit te werken en/of te oefenen. Je kan nu ook makkelijk leuke projectjes tussen twee modules steken en afhankelijk van je groep (zwak of sterk) kan je meer of minder bij je modules steken. Je kan ook prima differentiëren. Mijn sterke leerlingen maakten bijvoorbeeld uitbreiding rond actualiteit. 

Vind je het een meerwaarde dat de kernmethode aansluit op de doorlopende toets- en leerlijn (de Dia-groeiwijzer) van de Diatoetsen? 

Ja, absoluut. Ik weet nu dat ik absoluut zeker bezig ben met o.a. het juiste niveau van teksten. Anders is het wat koffiedik kijken. 

En tot slot: merk je een verschil op de schoolrekening van de leerlingen? 

Vermits een leerwerkboek twee jaar meegaat, drukt dat zeker de rekening. 

 

 

Nieuwsgierig geworden? Interesse in onze nieuwe leermiddelen voor en door Vlaanderen en Brussel? 

Ontdek ze en vraag een productpresentatie aan!