Waarom toetsen (nu meer dan ooit) belangrijk is

« Vorige pagina

In Vlaanderen worden leerlingen die instromen in het secundair onderwijs gescreend op het niveau van de onderwijstaal. Zo kan de school problemen tijdig signaleren en hierop inspelen met aangepaste remediëringstrajecten. Nu onze jongeren het vorige schooljaar in uiterst vreemde omstandigheden hebben moeten afsluiten, is zo’n screening relevanter dan ooit.

Leerkrachten en leerlingen moesten zich vorig schooljaar in allerlei bochten wringen. Lessen werden plots online gegeven, leerlingen moesten individueel aan de slag en velen onder hen keerden uiteindelijk niet meer terug naar de schoolbanken. We mogen er trots op zijn hoe flexibel onze jongeren zich hebben opgesteld om er toch maar het beste van te maken, maar weten dat dit niet voor alle leerlingen even goed gelukt zal zijn.

Gelukkig starten de scholen in september weer zoals normaal op. Dat is een heuse verademing, zowel voor de leerkrachten (die terug kunnen doen wat zij het beste doen: voor de klas staan), de ouders (die hun kroost weer in de bekwame handen van die leerkrachten kunnen achterlaten) en de leerlingen (die terug ‘gewoon leerling’ kunnen zijn). De kans bestaat echter dat enkele leerlingen een leerachterstand hebben opgelopen, niet alleen wat betreft de onderwijstaal, waarvoor een screening verplicht is, maar voor al hun vakken en competenties.

Leerlingen die met zo’n achterstand beginnen, lopen meer risico om hun motivatie te verliezen. Differentiëren is eens zo belangrijk, zodat de worstelende leerlingen hun motivatie niet verliezen en de sterkere leerlingen blijven uitgedaagd worden. Dat differentiëren wordt vereenvoudigd met de Diatoetsen.

Door leerlingen aan het begin van het schooljaar formatief te toetsen op hun vaardigheden in en kennis van het Nederlands, Engels en wiskunde kunnen differentiatietrajecten tijdig worden opgestart. Denk bijvoorbeeld aan leesvaardigheid: met de uitslag van de Diateksttoets ziet u of de leerling al dan niet nood heeft aan remediëring (met de letterscore), waar de groeikansen van de leerling liggen (met het lezersprofiel) en op welk niveau de leerling moet oefenen om te groeien (met de kleurenscore, die ook in onze aansluitende leermiddelen, zoals Diaplus Tekstenbank, terugkomt). 

Dankzij de digitale afname en uitgebreide resultatenweergave kunnen scholen in een sneltempo een remediëringsplan maken voor de leerlingen die dat het hardste nodig hebben. Zo kan de kloof tussen de sterke en zwakke leerlingen worden gedicht vooraleer die te groot wordt. Door die kloof te beperken bewaken we met z’n allen de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. We moeten de lat hoog kunnen blijven leggen voor ál onze leerlingen.

Een ketting is namelijk maar zo sterk als z’n zwakste schakel.

Wij wensen u veel succes met de opstart van dit schooljaar, een goede gezondheid en ook … veel toetsplezier!

Auteur
Jolijn Sonnaert
Productmanager 

Vraagt u zich af hoe de toetsen te organiseren in de verschillende Coronascenario’s? Bekijk de hulppagina’s in het LVS of lees hier onze tips .