Onze klantenservice werkt tussen 8 juli en 23 augustus achter 'gesloten deuren'. Mailen kan doorlopend op [email protected]. Een terugbelverzoek kan er ook aangevraagd worden. Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

Diawoord 2.0: de vernieuwde woordenschattoets van Dia.be

« Vorige pagina

Diawoord Nederlands wordt vernieuwd. Dat doen we om te garanderen dat de toets betrouwbaar blijft en geschikt is voor alle leerlingen. De nieuwe toetsversie is beschikbaar vanaf september 2024.

 

Wat zal er nieuw zijn?

De inhoud
Onze data-analisten hebben de toetsvragen allemaal nog eens grondig geanalyseerd: zijn ze nog steeds even betrouwbaar? Zijn ze nog steeds niet te moeilijk of niet te makkelijk? Vragen die niet meer geschikt zijn, werden geschrapt en er werden nieuwe vragen toegevoegd. Zo blijft de toets relevant en blijft de betrouwbaarheid gegarandeerd.

De groeigrafiek
De vaardigheidsscore (het woordenschatniveau, WSN) staat op een nieuwe schaal. Die schaal volgt hetzelfde model als de andere toetsen en staat toe om de groei nog nauwkeurig op te volgen. Ook de streefscores krijgen een andere interpretatie. Die waren voor Diawoord tot nu toe absoluut bepaald op basis van een theoretisch model, maar zullen nu relatief bepaald worden rond de mediaan (net zoals bij de andere Diatoetsen).

Door de overgang naar de nieuwe schaal komt er een breuk in de vaardigheidssgroei: je kan de resultaten op de nieuwe schaal namelijk niet met die van de vorige schaal vergelijken. Je krijgt daarom in de resultatenmodule twee groeigrafieken: één met de oude resultaten en één met de nieuwe resultaten.

De letterscores
Ook de letterscores werden opnieuw berekend. Zo blijven ze een actueel beeld geven van hoe je leerlingen scoren tegenover andere Vlaamse leerlingen.

 

Wat wil dat zeggen voor nieuwe leerlingen?

Nieuwe leerlingen krijgen hun resultaat van de nulmeting meteen op de nieuwe groeigrafiek. Aan het einde van het schooljaar zie je duidelijk op één grafiek hoe ze gegroeid zijn na de volgmeting.

 

Wat wil dat zeggen voor leerlingen die al eerder een Diawoordtoets afnamen?

Deze leerlingen krijgen na de volgmeting aan het einde van schooljaar ‘24-‘25 twee groeigrafieken, met hun laatste resultaat op de nieuwe grafiek. Als je wilt weten of je leerlingen gegroeid zijn, kunnen de letterscores een indicatie geven. Bijvoorbeeld: had je leerling vorig schooljaar letterscore A, en dit schooljaar opnieuw? Dan behoort deze leerling nog steeds bij de 25% best scorende leerlingen van Vlaanderen en is hij/zij waarschijnlijk gegroeid. Is de leerling gezakt naar letterscore B? Dan weet je dat hij/zij het slechter doet tegenover andere leerlingen dan vorig schooljaar: hij behoort nu tot een lagere percentielgroep (50-75%).

Als je leerling het schooljaar nadien (‘25-‘26) opnieuw een Diawoordtoets afneemt, zal de groei tegenover het laatste schooljaar (‘24-‘25) weer op één grafiek zichtbaar zijn, met voor beide de nieuwe vaardigheidsscore.

 

Heb je nog vragen?

Contacteer ons gerust, we helpen je graag verder. Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar op 016 77 99 42:

  • september-oktober, januari-februari, mei-juni: elke voormiddag tussen 8u30 en 12u30;
  • november-december, maart-april: elke maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag tussen 9u en 12u.

Via mail zijn we steeds tijdens de kantooruren bereikbaar via [email protected].

 


 

Wist je dat …

Dia.be ook masterstudenten begeleidt in hun thesisonderzoek, wat interessant is voor de verdere ontwikkeling van Diawoord?

De groeiwijzer (onze kleurenbalk) is gekoppeld aan de beschrijvingskaders waarop we de Diatoetsen baseren (het Referentiekader taal en rekenen en de Onderwijsdoelen). Zo kunnen we de vaardigheidsgroei van leerlingen visualiseren op een kleurenbalk. Maar voor Diawoord is de groeigrafiek grijs. Woordenschat is namelijk niet in detail beschreven in die beschrijvingskaders. Daarom baseren we Diawoord op andere beschrijvingskaders, namelijk de streefwoordenlijst van Hacquebord et al. (2007) en de DigiWAK (Kuiken et al. 2011). Die kaders bevatten echter beperkte informatie over de moeilijkheid van de verschillende woorden en de (verwachte) groei van de woordenschat doorheen de taalontwikkeling van Vlaamse kinderen en jongeren. Zo hebben we niet voldoende informatie om de vaardigheidsgroei van de leerlingen op onze groeiwijzer te plaatsen.

Daarom begeleidt Dia.be KU Leuven studenten Sophie Renckens en Roksana Trela in hun thesisonderzoek over een streefwoordenlijst voor Vlaamse leerlingen voor het zesde leerjaar. Daarvoor zoeken zij nog leerkracht-experten in het eerste middelbaar a-stroom. Wil je deelnemen aan dit onderzoek? Houd dan zeker onze socials in de gaten!