Belangrijk servicebericht juni 2019

« Vorige pagina

Belangrijke informatie over de release van de vernieuwde begrijpend leestoets Diatekst 2.0 in schooljaar 2019-2020

De toets Diatekst 2.0 Nederlands, voor leesvaardigheid, is in samenwerking met Universiteit Gent vernieuwd en binnenkort beschikbaar als Vlaamse Diateksttoets voor leerjaren 1 t/m 4 voor de eerste graad (a- en b-stroom) en in de bovenbouw voor alle studieprofielen (aso, bso, kso en tso).

De toets werd volledig herwerkt door en voor het Vlaamse en Brusselse onderwijs, afgestemd op de nieuwe leer- en einddoelen en helemaal genormeerd naar de nieuwe Vlaamse onderwijsniveaus.

Deze vernieuwing en na-onderzoeken zorgen ervoor dat de toets Diatekst 2.0 zowel inhoudelijk als psychometrisch actueel en van goede kwaliteit blijft.

Deze release wordt in één keer ingevoerd voor de leerjaren 1 t/m 4 en de vernieuwde adaptieve toets heeft naast nieuwe inhouden en een ingebouwde voorleesfunctie, ook nieuwe normeringen.

Dit brengt wijzigingen met zich mee. Bekijk het volledige bericht hier.