Diacademy

Scholingsaanbod

Met het aanbod van Diacademy maak je grondig kennis met de Diatoetsen, de visie achter de Diatoetsen en de werkwijze van Dia-groeiwijzer, het digitale platform van het Dia-LVS.

Cursussen en workshops

Om optimaal te profiteren van onze producten bieden wij vanuit onze Diacademy verschillende cursussen en workshops aan. De cursussen zijn bedoeld om je op weg te helpen met de invoering van de Diatoetsen en helpen je de Diatoetsen formatief in te zetten. De workshops zijn bedoeld voor verdieping op het gebied van taal en rekenen. 

Groeicyclus

In de basiscursus leer je de toetsresultaten te interpreteren in een formatief perspectief, in de vervolgcursus kijken we naar de groei van leerlingen na de volgmetingen. We werken hierbij volgens de formatieve werkwijze van de groeicyclus: Data, Duiden, Doelen stellen, Doen, Doorgaan.

cirkel.PNG

Scholingsaanbod 

Neem deel aan onze verschillende webinars:

Secundair onderwijs

  • Dia-leerlingvolgsysteem
  • Dia-groeiwijzer
  • Diaplus Tekstenlab Nederlands en Engels
  • Werken met het oefenplatform GROEI
  • Route 2, methode Nederlands voor de tweede graad

Basisonderwijs

  • Dia-leerlingvolgsysteem
  • Diaplus Taal
  • Resultatenanalyses en vervolgtrajecten

 

Schrijf je in voor een of meerdere webinars naar keuze!

 

 

Workshops op maat van je school

Wil je een workshop volledig op maat van je school? Dat kan! 

Contacteer ons voor meer info.

 

 

Gratis posters Groeiwijzer

Indien gewenst kunnen onze klanten gratis Groeiwijzers op posterformaat verkrijgen tijdens elke sessie (dit in functie van de grootte van de school en het aantal leerlingen).
Deze posters zijn handig om in de klassen op te hangen: op die manier betrek je leerlingen bij hun leerproces, maak je leervorderingen zichtbaar en stimuleer je het zelfsturend leren.
Een deelnemersattest wordt, op aanvraag, ook ter beschikking gesteld.

 

 

Poster banner BaO + SO excl. bleed - vet.png

Aanbod workshops

Basiscursus  (Data en Duiden)

Je maakt kennis met de Diatoetsen, de achterliggende concepten en je leert praktisch werken met het digitale platform, de Dia-groeiwijzer. Hoe voer je leerlingen in? Hoe zet je een toets klaar?
Als de eerste toetsen zijn afgenomen, gaan we in op de toetsresultaten en leer je de data te interpreteren op betekenisvolle wijze en te evalueren in formatief perspectief.

 

Vervolgcursus (Doorgaan)

De vervolgcursus is een verdieping van de basiscursus, maar kan ook direct samen met de basiscursus gekozen worden. 
We kijken naar groei en evalueren de toetsresultaten op leerling-, klas-, en schoolniveau. Hebben leerlingen voldoende groei doorgemaakt? Op welke onderdelen presteert de leerling sterk of zwak? Hoe groot zijn de verschillen binnen een klas? Hoe staat de school er in landelijk opzicht voor? 

 

Basiscursus Diaplus (Doelen stellen en Doen)

Je maakt kennis met de systematiek en de methodiek van Diaplus Tekstenlab, met als doel om de resultaten van Diatoetsen formatief in te zetten. We gaan in op het werken met verschillende tekstniveaus binnen hetzelfde thema en met de didactiek die is verwerkt in het oefenmateriaal. Ook leer je vrij werken met Tekstenlab, de digitale tekstenbank met meer dan 100 thema's en filtermogelijkheden op o.a. niveau, leergebied en leerdoelen.

 

Vervolgcursus Diaplus (Doelen stellen en Doen)

We gaan in op de manieren waarop je met Diaplus Tekstenlab kunt differentiëren. Uitgangspunt voor differentiatie vormen de toetsresultaten van Diatekst en Diawoord van je klas of school. Je maakt keuze voor verschillende differentiatiemodellen (in/buiten klasverband, op twee of drie niveaus en/of naar lezerstype). In de workshop werk je concreet aan een programma-op-maat voor je leerlingen. Zo leer je op praktische wijze de systematiek van Tekstenlab kennen en jeer je hoe je het materiaal kunt arrangeren passend bij de specifieke behoefte en mogelijkheden van de school.