Diacademy

Wetenschappelijke basis Diatoetsen

Diataal BV is voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen. De basis is gelegd in het onderzoek van dr. H. Hacquebord naar de lees- en taalvaardigheid van leerlingen in relatie tot schoolsucces. De Diatoetsen vormen nu een volwaardig toetsvolgsysteem voor alle kernvakken. In diverse vakwetenschappelijke publicaties van onze medewerkers wordt ingegaan op de theoretische uitgangspunten en onderwijskundige toepassingen. De normeringen van de Diatoetsen worden vastgelegd in interne onderzoeksrapporten en handleidingen die beschikbaar zijn in de docentmodule. In een rapport (2005) wordt de basis van de toetsen voor begrijpend lezen en woordenschat beschreven, het toetsmodel, de testspecificaties en de psychometrie. Dit rapport kunt u downloaden

Referentieniveaus

De toetsen zijn gevalideerd aan de referentieniveaus taal en rekenen en aan het Europees Referentiekader. In de referentieniveaus taal en rekenen is vastgelegd wat leerlingen moeten kunnen en kennen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen. Diatekst en Diacijfer zijn aan deze referentieniveaus gekoppeld. Doordat de score van de leerling geplaatst wordt in het kleurenschema, ziet u hoever hij of zij op weg is naar het referentieniveau dat uiteindelijk behaald moet worden.

DiaBe BV

De Diatoetsen worden i.s.m. het Belgische zusterbedrijf DiaBe ontwikkeld voor het Vlaamse en Brusselse onderwijs. Daarnaast gaan we andere samenwerkingsverbanden aan, zoals o.a. UGent. Op die manier zijn de doelen gekoppeld aan de Vlaamse normen en te behalen einddoelen in het basis- en secundair onderwijs. 

groeiwijzer 2021 SO.png

 

Diatekst Engels is gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK). U kunt in een oogopslag zien welke leerlingen op het juiste niveau zitten, welke leerlingen daar al voorbij zijn en welke leerlingen nog op weg zijn naar het gewenste niveau.

groeiwijzer BE SO Engels

 

Doorlopende schaal

De toetsresultaten geven u een betrouwbaar inzicht in de vorderingen van uw leerlingen, doordat de scores op een doorlopende schaal zijn gebracht. Bovendien zijn de toetsen landelijk genormeerd. Daardoor kunnen de Diatoetsen verantwoord worden ingezet als instrument voor opbrengstgericht werken. 

Normering

De normeringen van de verschillende toetsen worden regelmatig aangepast op basis van onderzoek. De huidige normeringstabellen vindt u in de handleidingen in Dia-groeiwijzer. De nieuwe deeltoetsen en de manier waarop de toetsen zijn gevalideerd aan de Referentieniveaus Taal en Rekenen, worden gedocumenteerd voor de COTAN. 

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS)? Wij maken graag een vrijblijvende (online) productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over