Onze klantenservice werkt tussen 8 juli en 23 augustus achter 'gesloten deuren'. Mailen kan doorlopend op [email protected]. Een terugbelverzoek kan er ook aangevraagd worden. Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

 

Basisonderwijs

Dia-groeiwijzer

In Dia-groeiwijzer, ons online platform, zie je in een oogopslag hoever jouw leerlingen staan. De resultaten worden inzichtelijk door middel van kleurencodering weergegeven. De rapportages worden getoond op leerling-, klas- en schoolniveau. Ze vormen de start voor maatwerk en opbrengstgericht werken. De ontwikkelschaal loopt door tot begin derde graad van het secundair onderwijs. Daarbij wordt aangegeven welk niveau de leerling voor welk onderwijstype nodig heeft.

Dia-groeiwijzer.PNG

Dankzij deze doorlopende ontwikkelschaal breng je leerwinst mooi in beeld. Daarnaast worden sterke en groeipunten van leerlingen automatisch geanalyseerd in scoreprofielen. Zo wordt een handelingsperspectief geboden.

groeiwijzer 2021 SO.png

Rapportage op leerling-, klas- en schoolniveau

> Op leerlingniveau 

De groeigrafiek laat zien hoever de leerling staat en hoe de ontwikkeling verloopt ten opzichte van de streefscores.

> Op klasniveau 

In het klasoverzicht staan alle belangrijke toetsresultaten bij elkaar: de kleurniveaus, de behaalde beheersingniveaus  en de percentielscores.

> Op schoolniveau

De staafdiagrammen laten zien waar de school staat ten opzichte van de landelijke percentielen.

 

 

Afbeelding1.pngRapportage op leerlingniveau
klas_resultaten_website.pngrapportage op klasniveau

Aansluiten op het niveau van de leerling

De tekstniveaus in Diaplus Tekstenlab zijn ingedeeld volgens dezelfde kleuren. Zo kan je teksten kiezen die aansluiten op het leesniveau van de leerlingen.  Door de teksten  -en dat kan binnen thema's- op te laten lopen in moeilijkheidsniveau help je leerlingen op natuurlijke wijze groeien in hun leesvaardigheid en woordenschat. Bij elke tekst wordt motiverend en afwisselend verwerkingsmateriaal geleverd.

Meer over Diaplus Tekstenlab? Ga naar onze website

rapportagellPO.jpg

Yuri (10) rekent goed, maar heeft moeite met begrijpend lezen. Begin leerjaar 4 heeft Yuri voor tekstbegrip een Tekstbegripniveau (TBN) van 25. In de grafiek zie je dat dit onder de streefscore (het grijze blokje) is.

Yuri 2.png

 

De leerkracht, Yuri en zijn ouders spreken af dat hij gaat oefenen met begrijpend lezen. Het profiel geeft aan dat Yuri een ‘compenserende lezer’ is. Hij begrijpt een tekst in zijn geheel voldoende, wat blijkt uit de deelscore macro. De zwakkere scores voor micro en meso wijzen op problemen met respectievelijk woord- en zinsbegrip. Dat gaat hij de komende tijd oefenen met teksten op zijn niveau (Naar 1F paars). Na drie maanden zijn de micro- en mesoscores beter, ook al is de streefscore nog niet gehaald. Yuri mag nu wel met moeilijker teksten gaan oefenen (Naar 1F blauw). Aan het eind van leerjaar 4 is hij goed vooruitgegaan. Alle deelscores zijn goed. En met een TBN van 710 scoort hij zelfs hoger dan de streefscore in het blauwe gebied.

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS) en onze leermiddelen? Wij verzorgen graag een vrijblijvende (online) productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in om een afspraak te maken met onze onderwijsadviseurs. 

Neem contact met mij op over