Basisonderwijs

Volgtoetsen taal

Taal is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van jouw leerlingen. Leerlingen hebben een goede leesvaardigheid nodig in het secundair onderwijs, en ook de woordenschat is belangrijk. Met onze volgtoetsen kun je zien hoever de leerlingen zijn met de referentieniveaus, en geven inzicht in de groei van leerlingen. Er zijn drie genormeerde volgtoetsen voor taal beschikbaar:

  • Diatekst: de begrijpend leestoets, voor kinderen van het 1ste t/m 6de leerjaar basisschool.
  • Diawoord: de woordenschattoets, voor kinderen van het 1ste t/m 6de leerjaar basisschool.
  • Diaspel: de toets voor taalbeschouwing, voor kinderen van het 1ste t/m 6de leerjaar basisschool.

 

Diatekst de toets voor begrijpend lezen

Met Diatekst worden jouw leerlingen gevolgd én gediagnosticeerd. Voor leerjaren 4 t/m 6  een toets bestaat uit zes teksten, waarbij de tekstsoorten variëren. In de toetsen komen zakelijke (informatief, betogend en instructief) en verhalende teksten aanbod. Bij iedere tekst worden ca. 10 vragen gesteld. Dit kunnen meerkeuzevragen zijn, maar ook open vragen of vragen waarbij meerdere antwoorden goed zijn. De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau. 

De uitslag van de toets geeft aan hoever een leerling is ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van het type lezer dat ze zijn op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Bij uitstek kun je hiervoor Diaplus Tekstenlab inzetten, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

Diawoord de woordenschattoets

Met Diawoord toetst u de woordkennis van jouw leerlingen. Dit geeft extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat van een leerling is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegrippen en abstracte begrippen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’. Bij Diawoord krijgen leerlingen 60 woorden aangeboden. Bij vijftig woorden wordt het synoniem bevraagd, waarbij de woorden worden aangeboden in zinnen met minimale context. Bij de overige 10 woorden wordt het antoniem bevraagd.

Diaspel de toets voor taalverzorging 

Met Diaspel krijg je inzicht in hoeverre je leerlingen spelling en taalsystematiek beheersen. Voor leerjaren 1 t/m 4 peilt Diaspel door middel van een digitaal dictee naar woordspelling. Vanaf eind leerjaar 4 worden de toetsen uitgebreid met werkwoordspelling, interpunctie en (grammaticale) begrippen. 

Deze demo geeft je een idee over de inhoud. De reguliere toetsen zijn aangepast aan het Vlaamse onderwijs en dictees worden voorgelezen door een Vlaamse spreker.

Probeer een demotoets uit!

webinar BE BaO.png
Dia-LVS SO demo.png

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS) en onze leermiddelen? Wij komen graag bij je langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een (online) afspraak.

Neem contact met mij op over