Basisonderwijs

Toetsen om verder te komen 

De Dia-volgtoetsen geven u inzicht in wat leerlingen nodig hebben om verder te komen. De toetsen zijn diagnostisch en laten de ontwikkeling van leerlingen zien ten opzichte van de referentieniveaus taal en rekenen. De diagnostische mogelijkheden van de toetsen geven houvast bij klas- en handelingsplannen. De volgtoetsen laten de ontwikkeling zien volgens een kleurensystematiek die inzichtelijk is voor leerkrachten, leerlingen en hun ouders. In aansluiting daarop biedt Diaplus Tekstenlab het ideale materiaal voor begrijpend lezen en woordenschat. Zo kunt u eruit halen wat erin zit.

 

Volgtoetsen taal

Taal is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van uw leerlingen. Leerlingen hebben een goede leesvaardigheid nodig in het secundair onderwijs, en ook de woordenschat is belangrijk. Met onze volgtoetsen kunt u zien hoever de leerlingen zijn met de referentieniveaus, en geven inzicht in de groei van leerlingen. Er zijn twee genormeerde volgtoetsen voor taal beschikbaar:

  • Diatekst: de begrijpend leestoets, voor kinderen in leerjaar 1 t/m 6 van de basisschool
  • Diawoord: de woordenschattoets, voor kinderen in leerjaar 1 t/m 6 van de basisschool
  • Diaspel: de toets voor taalbeschouwing, voor kinderen in leerjaar 1 t/m 6 van de basisschool

 

Diatekst de toets voor begrijpend lezen

Met Diatekst worden uw leerlingen gevolgd én gediagnosticeerd. De toets bestaat uit vijf informatieve teksten met tien tot twaalf meerkeuzevragen. De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau. 

De uitslag van de toets geeft aan hoever een leerling is ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van het type lezer dat ze zijn op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen bij zwakke lezers biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Bij uitstek kunt u hiervoor Diaplus Tekstenlab inzetten, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

Diawoord de woordenschattoets

Met Diawoord toetst u de woordkennis van uw leerlingen. Dit geeft u extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat van een leerling is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegrippen en abstracte begrippen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’. Bij Diawoord krijgen leerlingen ongeveer 50 woorden aangeboden in zinnen met minimale context. De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm.

Demo Diawoord

Diaspel de toets voor taalverzorging (in ontwikkeling)

Met Diaspel toetst u de taalverzorging van leerlingen: grammatica, interpunctie en spelling. De toets is onderverdeeld in woordspelling, werkwoordspelling en (grammaticale) begrippen. Woordspelling wordt onder andere getoetst met een digitaal dictee.

Demo Diaspel

Ook bij u op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS)? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?