Basisonderwijs

Volgtoetsen rekenen

Rekenen is een basisvaardigheid. Leerlingen hebben een fundamenteel rekenniveau nodig om zich in de maatschappij te kunnen redden. Met onze volgtoetsen Diacijfer voor de leerjaren 1 t/m 6 kan je het rekenniveau van jouw leerlingen vaststellen en hun sterke en groeipunten signaleren. Dit geeft je handvatten om jouw leerlingen gericht verder te helpen groeien.

Onze rekentoetsen zijn adaptief waardoor elke leerling de toets op zijn/haar niveau kan maken.

De opgaven bevatten zo weinig mogelijk tekst, zodat taligheid geen struikelblok kan zijn voor het maken van onze toets. Daarnaast gebruiken we zoveel mogelijk open opgaven om leerlingen echt het rekenprobleem te laten oplossen.

Diacijfer de rekentoets

De volgtoetsen Diacijfer bestaan uit kale en realistische-context opgaven. Met de kale rekenopgaven meet je of leerlingen de basisvaardigheden beheersen. Daarnaast moeten leerlingen ‘alledaagse’ rekenproblemen kunnen oplossen. Onze volgtoetsen bevatten daarom opgaven waarin realistische problemen moeten worden vertaald naar rekenproblemen. De opgaven zijn verdeeld over de domein Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden.

Probeer een demotoets uit!

Door de grote vraag van Vlaamse en Brusselse basisscholen naar een rekentoets besloten we deze eerder aan te bieden dan oorspronkelijk gepland. Momenteel is dit nog de Nederlandse versie. Recent hebben we echter een Vlaamse normering gerealiseerd: de letterscores, met achterliggende percentielen, zijn vanaf schooljaar 2023-2024 dus gebaseerd op een steekproef van Vlaamse (en Brusselse) leerlingen. Ondertussen werken we achter de schermen volop aan verdere optimalisaties om de toets nog beter af te stemmen op het Vlaamse onderwijs. In schooljaar 2024-2025 zullen deze optimalisaties stelselmatig geïmplementeerd worden.

Dia-LVS SO demo.png

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS) en onze leermiddelen? Wij verzorgen graag een vrijblijvende (online) productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in om een afspraak te maken met onze onderwijsadviseurs. 

Neem contact met mij op over