Onze klantenservice werkt tussen 8 juli en 23 augustus achter 'gesloten deuren'. Mailen kan doorlopend op [email protected]. Een terugbelverzoek kan er ook aangevraagd worden. Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

Secundair
onderwijs

Dia-leerlingvolgsysteem

Diatoetsen zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen voor de eerste drie/vier leerjaren van het secundair onderwijs. Je kan Diatoetsen inzetten als compleet leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen, of een keuze maken uit de verschillende toetsen. Er zijn toetsen voor de hoofdvakken Nederlands en wiskunde/rekenen en het vak Engels beschikbaar voor alle onderwijsniveaus:

Nederlands

Begrijpend lezen
Woordenschat
Spelling en taalbeschouwing
Luistervaardigheid

Engels

Begrijpend lezen
Woordenschat

Rekenen/wiskunde

Rekenen
Wiskunde

Laptop met stapel boeken - kleiner2.jpg

*alleen voor de doorstroom- en dubbele finaliteit.

Aansluitend op de toetsen voor Nederlands en Engels is er Diaplus Tekstenlab. Het Tekstenlab bestaat uit een grote verzameling interessante teksten met oefenmateriaal op elk niveau, flexibel in te zetten, in de klas of bij remedial teaching.

Met Diatoetsen kan je opbrengstgericht werken. De toetsresultaten worden overzichtelijk op leerling-, klas- en schoolniveau weergegeven, en kunnen direct worden ingezien en vergeleken. 

Dia-LVS SO demo.png

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS)? Wij maken graag een vrijblijvende (online) productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over