Secundair
onderwijs

Dia-leerlingvolgsysteem

Diatoetsen zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen voor de eerste drie/vier leerjaren van het secundair onderwijs. U kunt Diatoetsen inzetten als compleet leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen, of een keuze maken uit de verschillende toetsen. Er zijn toetsen voor de hoofdvakken Nederlands en wiskunde/rekenen en het vak Engels beschikbaar voor alle onderwijsniveaus ( a-stroom met doorstroom en dubbele finaliteit):

Nederlands

Begrijpend lezen
Woordenschat
Taalverzorging
Luistervaardigheid

Engels

Begrijpend lezen
Woordenschat

Rekenen/wiskunde

Rekenen
Wiskunde

Laptop met stapel boeken - kleiner2.jpg

*alleen voor de a-stroom met doorstroom- en dubbele finaliteit.

Aansluitend op de toetsen voor Nederlands en Engels is er DiaplusTekstenlab. Het Tekstenlab bestaat uit een grote verzameling interessante teksten met oefenmateriaal op elk niveau, flexibel in te zetten, in de klas of bij remedial teaching.

Met Diatoetsen kunt u opbrengstgericht werken. De toetsresultaten worden overzichtelijk op leerling-, klas- en schoolniveau weergegeven, en kunnen direct worden ingezien en vergeleken. 

De systeemeisen van ons digitale volgsysteem vindt u hier.

Dia-LVS SO demo.png

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS)? Wij maken graag een vrijblijvende (online) productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over