Secundair
onderwijs


Volgtoetsen Nederlands

Een goede taalvaardigheid in het Nederlands is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van jouw leerlingen. Met onze toetsen krijg je inzicht in de ontwikkeling van jouw leerlingen op het gebied van tekstbegrip (lezen en luisteren), woordenschat en taalsystematiek. Voor Nederlands SO zijn er de volgende deeltoetsen:

  • Diatekst: de toetsen voor begrijpend lezen, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en 4
  • Diawoord: de toetsen voor woordenschat, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
  • Diaspel: de toetsen voor taalsystematiek en spelling, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
  • Diafoon: de luistertoets, met een nul- en volgmeting voor leerlingen in leerjaar 1
     

Met behulp van de nulmeting in leerjaar 1 weet je precies op welk niveau jouw leerlingen het SO instromen. Met de volgmetingen aan het einde van leerjaar 1, 2, 3 en 4 breng je vervolgens de ontwikkeling van je leerlingen en de opbrengsten van je onderwijs in kaart.
De resultaten in de volgmetingen bieden waardevolle informatie om het volgende schooljaar meteen gericht aan de slag te gaan en hen te laten groeien. De eindmetingen in leerjaar 4 zijn zo het startpunt in de derde graad SO. 

Er zijn aparte toetsen voor de a- en b-stroom in de eerste graad en de verschillende onderwijsprofielen in de bovenbouw ontwikkeld. 

groeiwijzer 2021 SO.png

Diatekst NL de toets voor begrijpend lezen

Met Diatekst kan je het begrijpend leesniveau van jouw leerlingen meten en diagnosticeren. Diatekst bestaat uit leestoetsen met meerkeuzevragen bij teksten die representatief zijn voor het soort teksten dat leerlingen op school te lezen krijgen. De begrijpelijke vragen meten verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau. Achter de schermen worden teksten gekozen die passen bij het niveau van de leerling. Door deze adaptieve werkwijze blijven leerlingen gemotiveerd en presteren ze optimaal.


De uitslag van de toets geeft aan hoever een leerling staat ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van het type lezer dat ze zijn op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen bij zwakke lezers biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Bij uitstek kan je hiervoor Diaplus Tekstenlab inzetten, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

Diawoord NE de woordenschattoets

Met Diawoord toets je de woordkennis van jouw leerlingen. Dit geeft je extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegrippen en abstracte begrippen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’. Bij Diawoord krijgen leerlingen ongeveer 50 woorden aangeboden in zinnen met minimale context. De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm. 

Diaspel de toets voor taalsystematiek

Nieuw vanaf september 2023!

Met Diaspel toets je de taalverzorging van leerlingen: spelling en taalbeschouwing. Met het ene toetsdeel (spelling) achterhaal je hoe goed leerlingen woordspelling, werkwoordspelling en interpunctie beheersen. Met het andere (taalbeschouwing) kom je te weten hoe goed ze grammaticale begrippen over woorden (zoals woordsoorten), zinnen (zoals zinsdelen) en werkwoorden (zoals tijden) kunnen herkennen en benoemen. Een uitgebreide foutenanalyse geeft je nog meer inzicht over de sterktes en groeikansen van je leerlingen. 

De toets bestaat uit dicteevragen, invulvragen en meerkeuzevragen.

 

Diafoon de toets voor luistervaardigheid

Met Diafoon breng je het luistervaardigheidsniveau van jouw leerlingen in kaart. De luistertoetsen zijn een aanvulling op de leestoetsen. De leerlingen luisteren naar een aantal korte informatieve teksten en beantwoorden twee tot vier meerkeuzevragen. In combinatie met andere toetsen leveren de scores aanvullende informatie op. Diafoon is uitermate interessant voor specifieke doelgroepen als dyslectici en anderstalige leerlingen. 

Diafoon werd al enkele jaren geleden volledig aangepast aan het Vlaamse onderwijs en is bij de reguliere toetsen voorzien van een Vlaamse spreker.

 

Probeer een demotoets uit!

shutterstock_1387309160.jpg
Dia-LVS SO demo.png

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS)? Wij maken graag een vrijblijvende (online) productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over