Secundair
onderwijs

Volgtoetsen Nederlands

Een goede taalvaardigheid in het Nederlands is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van uw leerlingen. Met onze toetsen krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw leerlingen op het gebied van tekstbegrip (lezen en luisteren), woordenschat en taalbeschouwing. Voor Nederlands SO zijn er de volgende deeltoetsen:

  • Diatekst: de toetsen voor begrijpend lezen, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en 4
  • Diawoord: de toetsen voor woordenschat, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
  • Diaspel: de toetsen voor taalverzorging en spelling, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
  • Diafoon: de luistertoets, met een nul- en volgmeting voor leerlingen in leerjaar 1
     

Met behulp van de nulmeting in leerjaar 1 weet u precies op welk niveau uw leerlingen het SO instromen. Met de volgmetingen aan het einde van leerjaar 1, 2, 3 en 4 brengt u vervolgens de ontwikkeling van uw leerlingen en de opbrengsten van uw onderwijs in kaart.
De resultaten in de volgmetingen bieden waardevolle informatie om het volgende schooljaar meteen gericht aan de slag te gaan en hen te laten groeien. De eindmetingen in leerjaar 4 zijn zo het startpunt in de derde graad SO. 

Er zijn aparte toetsen voor de a- en b-stroom in de eerste graad en de verschillende onderwijsprofielen in de bovenbouw ontwikkeld. 

Groeiwijzer2020.png

Diatekst NE de toets voor begrijpend lezen

Met Diatekst kunt u het begrijpend leesniveau van uw leerlingen meten en diagnosticeren. Diatekst bestaat uit leestoetsen met meerkeuzevragen bij teksten die representatief zijn voor het soort teksten dat leerlingen op school te lezen krijgen. De begrijpelijke vragen meten verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau. Achter de schermen worden teksten gekozen die passen bij het niveau van de leerling. Door deze adaptieve werkwijze blijven leerlingen gemotiveerd en presteren ze optimaal.

Demo Diatekst NE


De uitslag van de toets geeft aan hoever een leerling is ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van het type lezer dat ze zijn op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen bij zwakke lezers biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Bij uitstek kunt u hiervoor Diaplus Tekstenlab inzetten, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

Diawoord NE de woordenschattoets

Met Diawoord toetst u de woordkennis van uw leerlingen. Dit geeft u extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegrippen en abstracte begrippen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’. Bij Diawoord krijgen leerlingen ongeveer 50 woorden aangeboden in zinnen met minimale context. De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm. 

Demo Diawoord NE

Diaspel de toets voor taalverzorging

Met Diaspel toetst u de taalverzorging van leerlingen: grammatica, interpunctie en spelling. De toets is onderverdeeld in woordspelling, werkwoordspelling en (grammaticale) begrippen. Woordspelling wordt onder andere getoetst met een digitaal dictee.

Demo Diaspel

Diafoon de toets voor luistervaardigheid

Met Diafoon brengt u het luistervaardigheidsniveau van uw leerlingen in kaart. De luistertoetsen zijn een aanvulling op de leestoetsen. De leerlingen luisteren naar een aantal korte informatieve teksten en beantwoorden twee tot vier meerkeuzevragen. In combinatie met andere toetsen leveren de scores aanvullende informatie op. Diafoon is uitermate interessant voor specifieke doelgroepen als dyslectici en anderstalige leerlingen. 

Diafoon werd al enkele jaren geleden volledig aangepast aan het Vlaamse onderwijs en is bij de reguliere toetsen voorzien van een Vlaamse spreker.

Demo Diafoon
IMG_9672 (1).JPG
productflyer2019.png

Leerlingvolgsysteem (LVS) Diatoetsen en leermiddelen

Een overzicht van de Diatoetsen en leermiddelen. Klik op de folder voor meer informatie. Kijk voor actuele prijzen op ons bestelformulier.

Ook bij u op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS)? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?