Onze klantenservice werkt tussen 8 juli en 23 augustus achter 'gesloten deuren'. Mailen kan doorlopend op [email protected]. Een terugbelverzoek kan er ook aangevraagd worden. Fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

Secundair
onderwijs

Volgtoetsen rekenen-wiskunde 

Rekenen is een basisvaardigheid. Leerlingen hebben een fundamenteel rekenniveau nodig om zich in de maatschappij te kunnen redden. Bij wiskunde in het SO leren leerlingen om logisch na te denken en problemen op te lossen. Met Diacijfer en Diawisk kan je het niveau van jouw leerlingen vaststellen en volgen, en krijg je handvatten om de leerlingen verder te helpen. We hebben de volgende toetsen:

  • Diacijfer: de rekentoets voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
  • Diawisk: de wiskundetoets voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3*
     

Met de nulmeting aan het begin van leerjaar 1 krijg je direct inzicht in de reken- en wiskundige vaardigheden van leerlingen die instromen. De ontwikkeling van de leerlingen in het SO kun je volgen met de volgtoetsen aan het einde van leerjaar 1, 2 en 3. 

 

*Er is geen nulmeting beschikbaar voor Diawisk.
Groeiwijzer2020 transparant.png

 

Diacijfer de rekentoets

Diacijfer is de rekentoets van Diatoetsen. Met Diacijfer is het mogelijk om het niveau van jouw leerlingen vast te stellen, en sterke en groeipunten te signaleren. Dit geeft jou handvatten om leerlingen gericht verder te helpen groeien. In de toets is taal zoveel mogelijk vervangen door beeld. Leerlingen worden daardoor niet afgeleid door de taligheid van de opgaven. De opgaven dekken de vier rekendomeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden.

Toetsvorm

De toets bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit sommen die zonder rekenmachine uitgerekend moet worden en bij het tweede deel mag er gebruik gemaakt worden van een online rekenmachine. De toets bestaat uit kale opgaven en realistische contextopgaven. Kale opgaven zijn rekenopgaven zonder context. Naast het automatiseren is het belangrijk dat leerlingen ‘alledaagse’ rekenproblemen kunnen oplossen. Onze toetsen bevatten daarom ook realistische opgaven, waarin realistische problemen moeten worden vertaald naar rekenproblemen. Daarnaast wordt in de opgaven een beroep gedaan op het schatten van antwoorden. 

 

Probeer een demotoets uit!

 

Diawisk de toets voor wiskunde

Wiskunde behoort tot de hoofdvakken van het SO. Leerlingen leren om logisch na te denken en problemen op te lossen. Dit helpt leerlingen niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Met Diawisk krijg je inzicht in de wiskundige vaardigheden van jouw leerlingen.

Toetsvorm

Diawisk is een lineaire toets, die ongeveer één lesuur in beslag neemt. De toets kan opgedeeld zijn in twee delen, indien niet bij alle vragen een rekenmachine mag gebruikt worden. De toets meet het wiskundeniveau met open en meerkeuzevragen.

 

Opgelet: Diacijfer en Diawisk zijn Nederlandse toetsversies, die DiaBe aanbiedt om de vraag van Vlaamse en Brusselse scholen naar een reken- en wiskundetoets te beantwoorden. We bieden hierbij passend onderwijsadvies aan. Raadpleeg onze klantenservice voor meer informatie.

 

Dia-LVS SO demo.png

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS)? Wij maken graag een vrijblijvende (online) productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over