Secundair
onderwijs

Volgtoetsen Engels 

Aan het begin van het eerste/tweede leerjaar zijn er grote verschillen tussen leerlingen in Engelse taalbeheersing. Met de volgtoetsen Engels breng je de verschillen in kaart. Daarnaast krijg je inzicht in de betekenis van de toetsresultaten en passende suggesties voor het vervolg. Er zijn twee volgtoetsen voor Engels:

  • Diatekst Engels: de toets voor begrijpend lezen, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3* en 4*
  • Diawoord Engels: de woordenschattoets, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3* en 4*
    * alleen voor tso, kso en aso

Met behulp van de nulmeting in leerjaar 1/2 weet je precies welk startniveau jouw leerlingen hebben. Met de volgmetingen aan het einde van leerjaar 1, 2, 3* en 4* breng je vervolgens de ontwikkeling van jouw leerlingen en de opbrengsten van je onderwijs in kaart.

ERK transparant.png

Diatekst EN toets voor Engels leesbegrip

Met Diatekst kun je het leesbegrip van jouw leerlingen in kaart brengen. De toetsuitslagen zijn gerelateerd aan de niveaus van het Europees Referentiekader.
Diatekst is ook diagnostisch. Wanneer leerlingen op de toets lager scoren dan gemiddeld, worden ze ingedeeld in één van de volgende lezersprofielen:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

De profielen geven je handvatten om jouw leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Diaplus Engels, ons remediërend leesmateriaal, biedt daarvoor lesmaterialen. 

Diawoord EN toets voor Engelse woordenschat

Met Diawoord toets je de Engelse woordenschat van jouw leerlingen. Er zijn toetsen voor de verschillende onderwijsniveaus. Ze bieden elk ongeveer 50 woorden aan die veelvuldig voorkomen, in combinatie met woorden die leerlingen in de loop van hun schooltijd tegenkomen. Diawoord hanteert verschillende vraagtypen: vertalen (Ned-Eng en Eng-Ned), synoniemen en antoniemen, of het kiezen van de juiste illustratie.

 

Probeer een demotoets uit!

shutterstock_1149669176.jpg
Dia-LVS SO demo.png

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS)? Wij maken graag een vrijblijvende (online) productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over