Secundair
onderwijs

Dia-groeiwijzer

In Dia-groeiwijzer, een online platform, zie je in een oogopslag hoever jouw leerlingen zijn met de beheersingsniveaus op de ontwikkelschaal voor taal en rekenen. De resultaten worden heel inzichtelijk door middel van kleurencodering weergegeven. De rapportages worden getoond op leerling-, klas- en schoolniveau en vormen de start voor maatwerk en opbrengstgericht werken. De ontwikkelschaal loopt door tot begin derde graad van het secundair onderwijs. Daarbij wordt aangegeven welk niveau de leerling voor welk onderwijstype nodig heeft.

Dia-groeiwijzer.PNG

Dankzij deze doorlopende ontwikkelschaal breng je leerwinst mooi in beeld. Daarnaast worden sterke en groeipunten van leerlingen automatisch geanalyseerd in scoreprofielen. Zo wordt een handelingsperspectief geboden.

Groeiwijzer2020 transparant.png

Rapportage op leerling-, klas- en schoolniveau

> Op leerlingniveau 

De groeigrafiek laat zien hoever de leerling is met de referentieniveaus en hoe de ontwikkeling verloopt ten opzichte van de streefscores.

> Op klasniveau 

In het klasoverzicht staan alle belangrijke toetsresultaten bij elkaar: de kleurniveaus, de behaalde beheersingniveaus  en de percentielscores.

> Op schoolniveau

De staafdiagrammen laten zien waar de school staat ten opzichte van de landelijke percentielen.

 

 

Afbeelding1.pngRapportage op leerlingniveau
klas_resultaten_website.pngrapportage op klasniveau

Aansluiten op het niveau van de leerling

De tekstniveaus in Diaplus Tekstenlab zijn ingedeeld volgens dezelfde kleuren. Zo kan je teksten kiezen die aansluiten op het leesniveau van de leerlingen.  Door de teksten  -en dat kan binnen thema's- op te laten lopen in moeilijkheidsniveau help je leerlingen op natuurlijke wijze groeien in hun leesvaardigheid en woordenschat. Bij elke tekst wordt motiverend en afwisselend verwerkingsmateriaal geleverd.

Meer over Diaplus Tekstenlab? Ga naar onze website

Streefscores

In trendgrafieken kan je zien hoe jouw leerlingen zich in de loop van de jaren ontwikkelen. Naast beheersingsniveaus, geven de ontwikkelingsscores bij al onze toetsen aan hoever leerlingen zijn in hun ontwikkeling. Bovendien tonen we in de grafiek ook de streefscores voor leerlingen (het gekleurde blokje). Zo zie je meteen of jouw leerlingen op het gewenste niveau zitten. Na de volgmeting kan je zien of jouw leerlingen gegroeid zijn.

Afbeelding1.png

Deelscores

Met behulp van de deelscores kan je signaleren op welke onderdelen leerlingen nog kunnen groeien of waarin ze juist sterk zijn. De diagnose van lezerstypen bij Diatekst Nederlands en Engels, biedt gerichte handvatten voor remediëring van zwakke lezers. Met behulp van de percentielscores A t/m E krijg je zicht op het niveau van je leerlingen in vergelijking met andere leerlingen in Vlaanderen en Brussel van hetzelfde onderwijsniveau en hetzelfde leerjaar.

 

rapport SO.png

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem (LVS)? Wij komen graag bij je langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een (online) afspraak.

Neem contact met mij op over